Ел. инсталация

Извършваме всички услуги, свързани с проектиране и изграждане на електроинсталации. С опитни монтажници гарантираме не само функционалност, но и безопасност

  • Проектиране и изграждане на електроинсталация
  • Монтаж на силови, заземителни и осветителни инсталации
  • Монтаж на контакти, ключове и осветителни тела
  • Монтаж на ел. табла