Груб строеж

От нулев цикъл до готов проект!

  • Обезопасяване на обекта
  • Отводняване на изкоп
  • Изграждане на фундаменти
  • Изграждане на надосновни стени, стоманобетонни подове и стени
  • Изграждане на комини, колони, шахти и стълбищни клетки
  • Интериорни и екстериорни решения
  • Визуализация и реализация